Mathias Kihlberg

Duo Nuovo

Mathias Kihlberg - flöjt kommer ursprungligen från Uddevalla med studier vid musikhögskolan i Göteborg för Robert Schenck och professor Gérard Schaub. Förutom den klassiska delen blev det även en hel del folkmusik och improvisation. Sedan hösten 2001 arbetar Mathias som flöjtpedagog och ensemblelärare på musikskolan i Lidköping.

Foto Rebecca Dahl